Eesti Massööride Liit

Üldinfo

 • MTÜ Eesti Massööride Liit omab kutse andja õigust alates 2005 aastast.

  Kutse andjana on Eesti Massööride Liidu ülesanded:
  • teha koostööd kutsekomisjoniga: töötada välja kutse andmise korra eelnõu ja esitada selle kutsenõukogule kutse andmise õiguse taotlemisel,
  • kompetentsuse hindamise juhendite ja -materjalide ning teiste kutse andmiseks vajalike dokumentide väljatöötamine,
  • kuulutada välja kutse andmine vähemalt kahel korral aastas,
  • tagada kutse andmisega seotud teabe avalikustamine,
  • kutse andmise üldise korraldamise eest vastutamine, kutse taotleja avalduste ja dokumentide vastu võtmine ning  nende vastavuse kontrollimine kehtestatud korrale,
  • kutsetunnistuse väljastamine,
  • kutse andmise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse tagamine,
  • kutse andmise korraldamise protseduuride täitmise eestvastutamine,

  Kutse andmisega seotud vajalik info:

  1. Профессиональная комиссия
  2. Kutse taotlemise tasu
  3. Kutsekoja kodulehe põhiaadress: http://kutsekoda.ee/et/index
  4. Kutsesüsteemi tutvustus: http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem
  5. Kutsetunnistuste register: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused
  6. Kutsetunnistuste lisada register: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistuselisad
  7. Kutseregister: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister