Eesti Massööride Liit

EML ajalugu


Ilusal augustipäeval aastal 2001 kogunes maalilises Porkuni mõisahoones Eesti Massööride Liidu asutav kogu. 

Peeti tulevikuplaane arutati Eesti massaaži oleviku ja tuleviku üle. Võeti vastu esimene põhikiri ja allkirjastati asutamisleping.  Septembris 2001 pöördus EML juba ametlikult SA Kutsekoja poole, et töötada välja kutsestandard. Aastake nokitsemist ja valmis ta oligi. Esimene massöör I,II,III kutsestandard kinnitati Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu poolt 16.04.2002.a. ja massööri kutse omistamise õigus anti EML-ile 10.03.2004.a. ikka Tervishoiu ja Sotsiaaltöö KN poolt. Järgmine, täiendatud ja parandatud kutsestandard kinnitati juba 18.04.2005

Tänaseks on Eestis olnud massööride teadmiste ja oskuste taset reguleeriv alusdokument, kutsestandard, juba 15 aastat. Selle aja sisse mahub palju erinevaid üritusi, koolitusi ja erialaseid mõõduvõtte massööride vahel. On sõlmitud leping If kindlustusega kutsetunnistusega massööridele vastutuskindlustuse sõlmimiseks. Massööride huve on paljude aastate jooksul kaitsnud Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogus EML-i asutajaliige ja juht Saima Kuu.

Praeguse, uues Tervishoiu Kutsenõukogus kuulub EML-ile koguni aseesimehe koht. Selline esindatus valdkonna ettevõtlust koordineerivas institutsioonis võimaldab massööridel kaasa rääkida erialase seadusloome kujundamisel.

EML on võtnud oma südameasjaks, et Eestis kehtiks massööridele kutsetunnistuse nõue, sest ainult nii on võimalik massaažiturgu korrastada ja seista oma liikmete huvide eest.  http://petitsioon.ee/haridus