Massööri kutse taastõendamine Veebruar 2017

22.12.2016

Eesti Massööride Liit kuulutab välja kutse taastõendamise vooru Massöör, tase 5 ja Massaažiterapeut, tase 6, kutsetele


Kutse taastõendamise dokumente võetakse vastu kuni 1 veebruarini, 2017  Tallinn, Mustamäe tee 59, Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppeosakonnas. 
Kutsete taastõendajate dokumendid vaatab Kutsekomisjon üle hiljemalt 10 veebruar, 2017

Kutse taastõendamise tasu on 55 Eurot
Kutse taastõendamise tasu kanda üle Eesti Massööride Liit - a/a EE872200221017883442
Täiendav info - tel. 53 49 44 53 või info@massaaziliit.ee , Mai-Liis Toivar, Massööride kutsekomisjoni esinaine

Massöör, tase 5 kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid
Massaažiterapeut, tase 6 kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid
Kutsete taastõendamisega seotud tingimused vaata alloleva aktiivse lingi alt vastavalat kutsele:


Massöör, tase 5 kutse, Massaažiterapeut, tase 6 kutse ja selle spetsialiseerumiste taastõendamise eeltingimused

- kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel;
- 2-aastane tööstaaž massöörina alates eelmisest kutse andmisest;
- viimase 5 aasta jooksul vähemalt 80 tunni mahus erialase täiendkoolituse läbimist tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d).


Massöör, tase 5 kutse taastõendamisega seotud muudatused

Eelnevalt omandatud Massöör I, II, III kvalifikatsioon on asendunud Massöör, tase 5 nimetusega. Kutse taastõendamiseks on vajalik vastava kvalifikatsiooni taastõendamise eeltingimuste täitmine, mis tõendavad taotleja vastavust soovitud kutsele:NB! Täiendkoolitusi planeerides tuleb analüüsida, kas eelnevate koolituste raames on läbitud ja vajadusel omandada alljärgnevad läbivad kompetentsid: 

-  lastemassaaž – algtase; 
-  aroomimassaaž – algtase; 
-  refleksoloogia – algtase;
Kui nimetatud koolitused on juba eelnevalt läbitud, siis piisab 80 tunni mahust erialasest täiendkoolitusest.


Massaažiterapeut, tase 6 kutse ja selle spetsialiseerumiste taastõendamisega seotud muudatused

Eelnevalt omandatud Spordimassöör II, Lastemassöör II ja Massaažiterapeut II kvalifikatsioon on asendunud Lastemassaažiterapeut, tase 6, Spordimassaažiterapeut, tase 6 ja Üldmassaažiterapeut, tase 6 nimetusega. Kutse taastõendamiseks on vajalik vastava kvalifikatsiooni taastõendamise eeltingimuste täitmine, mis tõendavad taotleja vastavust soovitud kutsele:
NB! Täiendkoolitusi planeerides tuleb analüüsida, kas eelnevate koolituste raames on läbitud ja vajadusel omandada alljärgnevad läbivad kompetentsid: 

Massaažiterapeut, Tase 6 kutsestandardi läbivad kompetentsid kõigile spetsialiseerumistele:

-  anatoomia ja füsioloogia – kõrgtase;
-  klassikaline massaaž – kõrgtase;
-  kinesioloogia – kesktase.

Läbivad kompetentsid spetsialiseerumiste lõikes:
Spordimassaažiterapeut, tase 6
-  spordibiomehaanika ja spordikinesioloogia - algtase;
-  kehaliste harjutuste osatähtsus, sh terviseriskiga seotud harjutused - algtase;
Ravimassaažiterapeut, tase 6
-  sidekoe massaaž – algtase;
Lastemassaažiterapeut, tase 6
-  puuduvad

Kui nimetatud koolitused on juba eelnevalt läbitud, siis piisab 80 tunni mahust erialasest täiendkoolitusest.