Eesti Massööride Liit

Massöör, tase 5 kutse taotlemise eeltingimused

Vastavalt massöör, tase 5 kutsestandardile on massöör tavaliselt keskharidusega erialase koolituse läbinud isik ja kutseandmise eeltingimused massöörile on kirjeldatud Kutse andmise korra dokumendis:

Massöör, tase 5 kutse esmataotlemise eeltingimuseks:
keskharidus,
massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele vastav koolitus  vähemalt 1000 tunni mahus.
sooritada Massöör, tase 5 kutseeksam

Massöör, tase 5 kutse taastõendamise eeltingimused, mis tõendavad taotleja vastavust soovitud kutsele:
kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel;
2-aastane tööstaaž massöörina alates eelmisest kutse andmisest;
viimase 5 aasta jooksul vähemalt 80 tunni mahus erialase täiendkoolituse läbimist tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d).

Taastõendamisega seotud muudatused
Eelnevalt omandatud Massöör I, II, III kvalifikatsioon on asendunud Massöör, tase 5 nimetusega. Kutse taastõendamiseks on vajalik vastava kvalifikatsiooni taastõendamise eeltingimuste täitmine, mis tõendavad taotleja vastavust soovitud kutsele:
NB! Täiendkoolitusi planeerides tuleb analüüsida, kas eelnevate koolituste raames on läbitud ja vajadusel omandada alljärgnevad läbivad kompetentsid: 
lastemassaaž – algtase; 
aroomimassaaž – algtase; 
refleksoloogia – algtase;

Kui nimetatud koolitused on juba eelnevalt läbitud, siis piisab 80 tunni mahust erialasest täiendkoolitusest.