Eesti Massööride Liit

Massaažiterapeut, tase 6 kutse taotlemise eeltingimused


Vastavalt massaažiterapeut, tase 6 kutsestandardile on massaažiterapeut keskharidusega erialase koolituse läbinud ja töökogemusega isik ja kutseandmise eeltingimused massöörile on kirjeldatud Kutse andmise korra dokumendis:

Massaažiterapeut, tase 6 spetsialiseerumised:
•    Lastemassaažiterapeut, tase 6
•    Spordimassaažiterapeut, tase 6
•    Ravimassaažiterapeut, tase 6

Massaažiterapeut, tase 6 esmataotlemise eeltingimuseks:
•    keskharidus;
•    massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele vastava õppe või mõne muu massööri erialaga seonduva õppe läbimine;
•    vähemalt 2-aastane massaažiga seotud, erialases valdkonnas töötamise kogemus
•    massaažiterapeut, tase 6 kutsestandardi nõuetele vastav täiendusõpe vastava spetsialiseerumise raames.
•    sooritada Massaažiterapeut, tase 6  ja spetsialiseerumise raames kutseeksam

Massaažiterapeut, tase 6 kutse spetsialiseerumiste taastõendamise eeltingimused, mis tõendavad taotleja vastavust soovitud kutsele:
•    kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel
•    2-aastane tööstaaž massöörina alates eelmisest kutse andmisest;
•    vähemalt 80 tundi erialast täiendkoolitust alates eelmisest kutse andmisest.

Taastõendamisega seotud muudatused
Eelnevalt omandatud Spordimassöör II, Lastemassöör II ja Massaažiterapeut II kvalifikatsioon on asendunud Lastemassaažiterapeut, tase 6, Spordimassaažiterapeut, tase 6 ja Üldmassaažiterapeut, tase 6 nimetusega. Kutse taastõendamiseks on vajalik vastava kvalifikatsiooni taastõendamise eeltingimuste täitmine, mis tõendavad taotleja vastavust soovitud kutsele:

NB! Täiendkoolitusi planeerides tuleb analüüsida, kas eelnevate koolituste raames on läbitud ja vajadusel omandada alljärgnevad läbivad kompetentsid:

Massaažiterapeut, Tase 6 kutsestandardi läbivad kompetentsid kõigile spetsialiseerumistele:

•    anatoomia ja füsioloogia – kõrgtase;
•    klassikaline massaaž – kõrgtase;
•    kinesioloogia – kesktase.

Läbivad kompetentsid spetsialiseerumiste lõikes:
Spordimassaažiterapeut, tase 6

•    spordibiomehaanika ja spordikinesioloogia - algtase;
•    kehaliste harjutuste osatähtsus, sh terviseriskiga seotud harjutused - algtase;
Ravimassaažiterapeut, tase 6
•    sidekoe massaaž – algtase;
Lastemassaažiterapeut, tase 6
•    puuduvad

Kui nimetatud koolitused on juba eelnevalt läbitud, siis piisab 80 tunni mahust erialasest täiendkoolitusest.