Eesti Massööride Liit

Kuidas saada liikmeks


MTÜ Eesti Massööride Liidu (edaspidi EML) liikme staatust võib taotleda iga massaaži valdkonnas tegutsev juriidiline või füüsiline isik.

EML liikme eelised:
  • olla EML meillistis;
  • olla EML kodulehel nähtav tegutseva massöörina klientidele ja töötervishoiu arstidele;
  • olla kursis EML-is toimuvaga;
  • saada Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli koolitustelt 10% soodustust;
  • Saada EML poolt korraldavatel koolitustel liikme hinda;
  • olla Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingu liige.

EML liikmeks astumise ja kuulumise soovi korral tuleb:

  1. täita avalduse vorm ja saata täidetud avaldus emailile: info@massaaziliit.ee
  2. tasuda Liikmeks astumise tasu 30 euri, MTÜ Esti Massööride Liit arveldusarvele mis sisaldab ka esimese aasta liikmemaksu. 
  3. oodata EML-i juhatuse otsust, sest EML-i liikmeks vastuvõtmise otsustab EMLi juhatus.
  4. tasuda igal järgneval aastal liikmemaksu 20 euri hiljemalt jooksva aasta 1 veebruariks, et liikmestaatus säiliks.

AVALDUSE VORMID
et olla EML kodulehel nähtav KUTSETUNNISTUSE JA TEGUTSEVA SPETSIALISTINA klientidele ja töötervishoiu arstidele. 
Arveldusarve number: Eesti Massööride Liit - a/a EE872200221017883442
Makse kommentaar: Liikmeks astumise tasu või  EML aastamaks: nimi, aasta number