Inglise keelt õppima ja Euroopat avastama

27.06.2018

EMTK kutsub üles inglise keelt õppima ja Euroopat avastama!

 

Eesti Massaaži- ja Teraapiakool (EMTK) on tänaseks edukalt läbi viinud neli Erasmus+ projekti ja soovitab teistelgi kasutada võimalust ennast arendada erinevates ettevõtetes ja koolides üle Euroopa. Erasmus+ programmi raames on EMTK-st viimase 4 aasta jooksul käinud 73 õpilast ja 14 töötajat 10 erinevas Euroopa riigis. Ühtlasi valmis EMTK keeleõppe projekti „Uuenduslikud õppemeetodid suhtlusoskuste arendamiseks võõrkeeltes massaaži õpilastele ja õpetajatele“ raames inglise keele e-õpe massööridele ja terapeutidele, mida saavad kasutada kõik huvilised. E-õpe on saadaval moodle õpikeskkonnas ja on vabalt ligipääsetav kõigile siin

EMTK välisprojektide juht Helen Anvelt on tegelenud 2012. aastast EMTK välisprojektide juhtimisega ning jagab meeleldi oma kogemusi Erasmus+ projektide läbiviimises. Rohkem infot helen.anvelt@massaaz.ee

 

Mis on Erasmus+ programm?

 

Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm 2014–2020

Programmiga avanevad  võimalused  õppejõududele, üliõpilastele, õpetajatele, täiskasvanukoolitajatele ja teistele haridustöötajatele, kutseõppeasutuste  õppuritele,  vabatahtlikele jne. Erasmus+ programm  ei piirdu  ainult Euroopa või eurooplastega – mitmed tegevused on avatud kogu maailma õpihimulistele inimestele.

Erasmus+ hõlmab endas koostööprogramme „Elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“, Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid ning spordiprogramm. Eelarve kogu programmiperioodiks 2014-2020 on 14,7 miljardit eurot.

Erasmus+ programm seob tihedamalt haridus-, koolitus- ja noorteprogramme ning poliitilisi lahendusi. Programm on taotlejate jaoks mõistetav, kasutajasõbralik ning paindlik.
Formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppimise koondamine ühe programmi alla loob sünergiat ja soodustab hariduse, koolituse ja noorsootöö eri valdkondade vahelist koostööd.

Taotlemise infot saab siit